Πρώτη συνάντηση της ομάδας προγράμματος

17.12.2016

Στην Πρέσπα, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, έγινε η πρώτη συνάντηση  της ομάδας του προγράμματος που αποτελείται από εκπροσώπους των 3 φορέων υλοποίησης του προγράμματος, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Tour du Valat. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι επιστημονικοί συνεργάτες Γιώργος Παρισόπουλος (Υδρολόγος), και Τάσος Δημαλέξης (ειδικός για τη διαχείριση των υγροτόπων). Παράλληλα με τη συνάντηση της ομάδας , συγκροτήθηκε και η συμβουλευτική ομάδα για τη διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης.

Την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη παρουσίαση του περιεχομένου, των δράσεων και των στόχων του προγράμματος, οι οποίοι και συζητήθηκαν εκτενώς.  Τη δεύτερη μέρα, έλαβαν χώρα επισκέψεις στις περιοχές εφαρμογής των δράσεων. Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν στην Μικρή Πρέσπα τις περιοχές  Λευκώνα,  Μικρολίμνη,  Πύλη,  Κούλα και  Οπάγια. Συζήτησαν για τις κοπές στον καλαμιώνα και τους σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς και για τις επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα στραγγιστικά κανάλια και στις εκβολές των δύο ρεμάτων.