Ροδοπελεκάνος

Ροδοπελεκάνος

Επιστημονική ονομασία: Pelecanus onocrotalus
Βιότοπος: Φωλιάζει στις αποικίες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα, καθώς επίσης και σε όλους τους υγροτόπους της Δυτικής Μακεδονίας. 
Πληθυσμός: 400-800 ζευγάρια
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Τρωτό (VU)
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)