Συλλογικές αποφάσεις για τη διαχείριση του υγροτόπου της Πρέσπας

08.04.2019

Στις 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ). Στη 12η κατά σειρά συνεδρίαση, συζητήθηκαν, όπως κάθε χρόνο,  ζητήματα όπως η ετήσια διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης, ς, ο έλεγχος της στάθμης του νερού της Μικρής Πρέσπας, μέσω του θυροφράγματος και η περίοδος απαγόρευσης της αλιείας για το 2019.

Στη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα των πυρκαγιών στον υγρότοπο της Μικρής Πρέσπας, αναδεικνύοντας την ανάγκη εφαρμογής μέτρων διαχείρισης, για την αποφυγή και τον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών. Επιπλέον δόθηκε έμφαση σε προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης της βλάστησης στον υγρότοπο και στις αποστραγγιστικές τάφρους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος τα μέτρα αυτά  προβλέπεται να εφαρμοστούν σε συνεργασία με τους τοπικούς κτηνοτροφικούς συλλόγους και με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠαΠ) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds. Η συνεδρίαση αυτή, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για το πρόγραμμα, γιατί παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν με ομοφωνία, οι διαχειριστικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το 2019. H λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του υγροτόπου της Μικρής Πρέσπας αποτελεί αρμοδιότητα του ΦΔΕΠαΠ. Ο Φορέας για αυτό το θέμα υποστηρίζεται από την ΕΔΥ, μια συμβουλευτική επιτροπή, της οποίας ο ρόλος, όπως φαίνεται στην πράξη, είναι καταλυτικός.