Συμβολή στη διαχείριση μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών από λοιμώδη νοσήματα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών

18.07.2018

Εκδόθηκε το υλικό της δράσης Α5 με τίτλο «Συμβολή στη διαχείριση μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών από λοιμώδη νοσήματα στο ΕΠαΠ».Αποτελείται από τρία έντυπα: το κύριο έντυπο με τίτλο «Σχέδιο συντονισμού δράσεων», συμπληρωματικό έντυπο σε μορφή Α5 με τίτλο «Γενικές πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις» και τέλος, τρίπτυχο φυλλάδιο με τίτλο «Τι πρέπει να γνωρίζω σε περίπτωση μαζικών θανάτων άγριων πουλιών στην Πρέσπα».

Σκοπός του Σχεδίου συντονισμού δράσεων είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων (ΦΔΕΠαΠ, Δήμου Πρεσπών και ΕΠΠ), ο συντονισμός των προσπαθειών τους και η βοήθεια των τοπικών κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση ζωονόσου που μπορεί να επηρεάσει τους πληθυσμούς των πελεκάνων ή/και άλλων υδρόβιων πουλιών της Πρέσπας.