Συνεργασία για τα μεγάλα θηλαστικά στον υγρότοπο

20.01.2020

Την Τετάρτη 15/1/2020, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του προγράμματος LIFE18 NAT/GR/000768 ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe  που εστίασε την εφαρμογή των δράσεων στην περιοχή. Με κύριο θέμα συζήτησης- μεταξύ άλλων -  την οργάνωση δράσεων για την αντιμετώπιση των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ, εκπρόσωποι των εθνικών πάρκων Βόρειας Πίνδου και Ροδόπης, συνεργάτες του προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και εκπρόσωπος της μονάδας παρακολούθησης τους προγράμματος από την ΕΕ. Συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν στην παρουσία των μεγάλων θηλαστικών στην Πρέσπα και τα προβλήματα, αλλά και οι ευκαιρίες  που παρουσιάζονται από τη συνύπαρξη  ανθρώπου και αρκούδας. Ειδικότερες αναφορές έγιναν στην παρουσία των μεγάλων θηλαστικών στην υγροτοπική περιοχή, στα θέματα που εντοπίζονται κατά τη διαχείριση του υγροτόπου, στην οργάνωση δράσεων που θα διασφαλίζουν την προστασία της βιοποικιλότητας του υγροτόπου συμπεριλαμβανομένων   των μεγάλων θηλαστικών καθώς και στην ανάγκη συστηματικής συνεργασίας των δύο life προγραμμάτων δηλαδή του LIFE15 NAT/GR/000936 Prespa Waterbirds και του LIFE ARCPROΜ που εφαρμόζονται ταυτόχρονα στην περιοχή των Πρεσπών. 

Συνεργασία για τα μεγάλα θηλαστικά στον υγρότοπο Συνεργασία για τα μεγάλα θηλαστικά στον υγρότοπο