Συνεχίζονται οι διαχειριστικές δράσεις στον υγρότοπο

23.09.2020

Ξεκινώντας τη διαχείριση του υγροτόπου από τον Ιούλιο, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής ένωσαν και πάλι τις δυνάμεις τους με την ομάδα του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, με αποτέλεσμα οι διαχειριστικές δράσεις να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σε πολύ σημαντικές περιοχές του υγροτόπου, όπως η Οπάγια, η Σλάτινα Πλατέως και ο Μικρός Κάμπος. Η ΕΠΠ, ο Δήμος Πρεσπών και οι κτηνοτρόφοι, όλοι κάτω από τον συντονισμό του ΦΔΕΠαΠ συνεργάζονται για  την οριοθέτηση των περιοχών παρέμβασης, τον διαμοιρασμό των εργασιών, την εφαρμογή των διαχειριστικών δράσεων, την παρακολούθηση των κοπών, τη συγκομιδή του κομμένου υλικού αλλά και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στα είδη και τους οικοτόπους.

Το φθινόπωρο οι εργασίες αυτές συνεχίζονται και επεκτείνονται και στις υπόλοιπες παραλίμνιες περιοχές των οποίων η διαχείριση έχει εγκριθεί από το ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ, με στόχο τη δημιουργία υγρών λιβαδιών και την προστασία των αποικιών των πουλιών από τις φωτιές. Παράλληλα με τη διαχείριση των υγρών λιβαδιών, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κοπές με το ειδικό αμφίβιο μηχάνημα για τη δημιουργία διευρυμένων αντιπυρικών ζωνών σε σημαντικά σημεία του υγροτόπου.

Οι αντιπυρικές ζώνες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς χώρους διατροφής για τα υδρόβια πουλιά, καθώς παραμένουν πλημμυρισμένα τα βαθύτερα σημεία τους σε περιόδους ξηρασίας, όπως ήταν οι τελευταίες δύο χρονιές. Οι συνθήκες αυτές συμφωνούν με τα συμπεράσματα του προγράμματος παρακολούθησης ότι «όσο πιο χαμηλά πέφτει η στάθμη της λίμνης τόσο πιο ζωτικής σημασίας γίνεται η αύξηση των διαχειριζόμενων εκτάσεων με υδρόβια μακρόφυτα για τα υδρόβια πουλιά».

Συνεχίζονται οι διαχειριστικές δράσεις στον υγρότοπο Συνεχίζονται οι διαχειριστικές δράσεις στον υγρότοπο Συνεχίζονται οι διαχειριστικές δράσεις στον υγρότοπο