Τα είδη στόχοι του προγράμματος στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών

22.01.2021

Όπως κάθε χρόνο τον Ιανουάριο στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, πραγματοποιήθηκαν οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πτηνών. Οι μετρήσεις των υδρόβιων πουλιών γίνονται  σε όλη την Ευρώπη  και οργανώνονται στην Ελλάδα από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με τη συμμετοχή πολλών φορέων οργανώσεων και εκατοντάδων εθελοντών.

Φέτος στο ελληνικό κομμάτι της Μεγάλης Πρέσπας  καταγράφηκαν περίπου 3770 πουλιά από 21 διαφορετικά είδη, χαμηλός αριθμός συγκριτικά με άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα, η μέτρηση αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις 3 χαμηλότερες τα τελευταία 33 χρόνια που πραγματοποιούνται μετρήσεις. Στη Μικρή Πρέσπα, τα νούμερα κινήθηκαν περισσότερο κοντά στο μέσο όρο, με 1920 πουλιά από 24 διαφορετικά είδη.

Σημαντική είναι η διαπίστωση ότι ανάμεσα στα είδη που παρατηρήθηκαν ήταν και κάποια από τα  9 είδη – στόχους του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, όπως η βαλτόπαπια (1), η λαγγόνα (563), ο αργυροπελεκάνος (204) και ο αργυροτσικνιάς (91), με τα τρία τελευταία είδη να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις για την εποχή από όλα τα χρόνια που πραγματοποιούνται οι καταγραφές. Ο ήπιος χειμώνας μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου φαίνεται ότι επηρέασε τα είδη αυτά, με πολλούς αργυροπελεκάνους να φτιάχνουν τις φωλιές τους ήδη από τις 5 Ιανουαρίου. Η πρόωρη άφιξη των πελεκάνων προκαλεί όμως και προβληματισμό, καθώς είμαστε ακόμη στην καρδιά του χειμώνα και είναι πολύ πιθανό κάποιες ή και όλες αυτές οι φωλιές να εγκαταλειφθούν αφού οι πελεκάνοι δυσκολεύονται αυτή την εποχή να καλύψουν τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της αναπαραγωγής.

Τα είδη στόχοι του προγράμματος στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών Τα είδη στόχοι του προγράμματος στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών Τα είδη στόχοι του προγράμματος στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών