Τέταρτη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου

27.04.2021

Τη Δευτέρα 26 Απριλίου η Διασυνοριακή Ομάδα Διαχείρισης Υγροτόπου πραγματοποίησε διαδικτυακά την τέταρτη της συνάντηση, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των εθνικών πάρκων της Πρέσπας, από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή από τις δύο γειτονικές χώρες. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις μελέτες που διεξήγαγε το Τμήμα Γεωπονίας του Παν/μιου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds σχετικά με τη χρήση της βιομάζας καλαμιού ως εδαφοβελτιωτικό και ως ζωοτροφή, καθώς και η τριετής αξιολόγηση των παραλίμνιων τύπων οικοτόπων στη λεκάνη των Πρεσπών, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος PrespaNet-Euronatur, από μια ομάδα ειδικών φυτοκοινωνιολόγων, συμπεριλαμβανομένου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δυο αυτές παρουσιάσεις αποτέλεσαν έναυσμα για εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην προστασία και διατήρηση της λεκάνης των Πρεσπών.

Επίσης, όλοι οι φορείς που συμμετείχαν παρουσίασαν σύντομα διάφορα θέματα σχετιζόμενα με τον υγρότοπο και τα υδρόβια πουλιά, όπως το ζήτημα των μαζικών θανάτων αργυροπελεκάνων, εξαιτίας της γρίπης των πτηνών, που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 σε διάφορους υγροτόπους της Β. Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και στη Μικρή Πρέσπα. Το πρόγραμμα Transboundary Biosphere Reserve Prespa με έδρα την Αλβανία και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στην Ελλάδα, παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στο έργο τους, ενώ τα μέλη του PrespaNet ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται στο νέο τριετές έργο τους που ξεκίνησε το 2021 .

Σκοπός των συναντήσεων της ομάδας είναι η ενημέρωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ όλων των φορέων που ενεργοποιούνται για την προστασία και διαχείριση της Πρέσπας σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και η διερεύνηση περαιτέρω προοπτικών συνεργασίας.

Τέταρτη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου Τέταρτη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου