Θερινό Σχολείο με θέμα «Διαχείριση και Παρακολούθηση Υγροτόπων»

21.05.2019

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών διοργανώνει θερινό σχολείο με τίτλο: «Διαχείριση και Παρακολούθηση Υγροτόπων» στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds

Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου 2019, στα γραφεία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, στον Λαιμό Πρεσπών.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις αιτήσεις συμμετοχής σας στο spp@line.gr ως τις 5 Ιουνίου 2019. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 2385051211.

Ανακοίνωση-Θερινό σχολείο

ΑΙΤΗΣΗ