Τοποθέτηση ηλεκτρικού φράχτη στην Οπάγια και Σλάτινα Πλατέως

02.09.2020

Στο πλαίσιο των δράσεων για τη διατήρηση των υγρών λιβαδιών αλλά και των πιλοτικών δράσεων πρόληψης ζημιών από αγριογούρουνα, τοποθετήθηκε το καλοκαίρι του 2020 στις περιοχές της Οπάγιας και της Σλάτινας Πλατέως, ηλεκτρικός φράχτης τροφοδοτούμενος με ηλιακή ενέργεια. Με το μέσο αυτό τα βοοειδή μπορούν να βόσκουν στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζεται η αποδοτικότητά του ως μέτρο πρόληψης των ζημιών που προκαλούνται από αγριογούρουνα.
Η τοποθέτηση ηλεκτρικών περιφράξεων μας επιτρέπει να ελέγχουμε τα επίπεδα της βόσκησης προκειμένου να αποκαταστήσουμε και να διατηρήσουμε τα υγρά λιβάδια, ενώ ταυτόχρονα μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι τα ζώα δεν απομακρύνονται προς τις γεωργικές περιοχές.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Strengthening NGO-led Collaboration to the Transboundary Prespa Basin.

Τοποθέτηση ηλεκτρικού φράχτη στην Οπάγια και Σλάτινα Πλατέως Τοποθέτηση ηλεκτρικού φράχτη στην Οπάγια και Σλάτινα Πλατέως