Τοποθετήθηκαν οι ενημερωτικές πινακίδες του προγράμματος

01.12.2017

Οι ενημερωτικές πινακίδες της δράσης Ε1 του προγράμματος έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία γύρω από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Το κοινό έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί με εύκολο και παραστατικό τρόπο για τις δράσεις του προγράμματος και να κατανοήσει τη σημασία τους, κυρίως για τα οφέλη που θα προκύψουν για την προστασία της φύσης, αλλά και της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των πινακίδων αφορά: α) στη σημασία της διαχείρισης των καλαμιώνων, β) στη σημασία της διαχείρισης των εκβολών των ρεμάτων και γ) στην ορνιθοπανίδα του υγροτόπου.

Τις ενημερωτικές πινακίδες του προγράμματος μπορείτε να τις βρείτε στα παρακάτω σημεία: 

Στον Άγιο Αχίλλειο, στο λόφο της Κρίνας, στις εκβολές του ρέματος του Λευκώνα, στις εκβολές του ρέματος της Μικρολίμνης και στην κορυφή του λόφου Καλέ.