Βαλτόπαπια

Βαλτόπαπια

Επιστημονική ονομασία: Aythya nyroca
Βιότοπος: Φωλιάζει στην Μικρή Πρέσπα. Τρέφεται στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα. 
Πληθυσμός: Περίπου 2 ζευγάρια, μπορεί να φτάνει και τα 10. 
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Τρωτό VU
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Σχεδόν απειλούμενο (NT)