Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του υγροτόπου της ελληνικής Πρέσπας

10.07.2020

Μέρος των δράσεων του προγράμματος LIFE, αποτελεί η αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων που καταγράφηκαν στην παραλίμνια ζώνη και τα ρέματα της λίμνης Μικρής Πρέσπας. Η εργασία στο πεδίο ξεκίνησε τον Ιούλιο, από την ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και περιλάμβανε λεπτομερή χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων και άλλες σημαντικές πληροφορίες κατά μήκος των ρεμάτων, όπως χαρτογράφηση της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας και χαρτογράφηση σημαντικών ενδιαιτημάτων στα βαθύτερα μέρη του καλαμιώνα. Μέσω αυτής της δράσης θα παρέχεται μια πλήρη εκτίμηση των οικοτόπων και της ανάπτυξής τους μετά την υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης, στο τέλος του έργου. Ταυτόχρονα, παρέχονται τα δεδομένα για έναν διασυνοριακό χάρτη των τύπων οικοτόπων που εντοπίζονται γύρω από την παραλίμνια ζώνης των τριών χωρών, και θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Strengthening LGO-led Conservation in the Transboundary Prespa Basin».

Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του υγροτόπου της ελληνικής Πρέσπας