Ξεκίνησε η διαχείριση του καλαμιώνα

15.10.2018

Η σημαντικότερη δράση του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds ξεκίνησε! Η ομάδα πεδίου της ΕΠΠ, εφοδιασμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό, άρχισε τη διαχείριση του καλαμιώνα της Μικρής Πρέσπας. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η κοπή της υγροτοπικής βλάστησης και η δημιουργία ανοιχτών ρηχών περιοχών, περιμετρικά της λίμνης. Με την άνοδο της στάθμης την άνοιξη, οι περιοχές αυτές θα πλημμυρίσουν, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την διατροφή των υδρόβιων πουλιών, αλλά και την αναπαραγωγή των ψαριών της λίμνης. Οι κοπές ξεκίνησαν από το βόρειο τμήμα της Μικρής Πρέσπας, που αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή τροφοληψίας των πουλιών. Η διαχείριση θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, ενώ το κομμένο υλικό θα διατεθεί σε κτηνοτρόφους και αγρότες της Πρέσπας ως ζωοτροφή και εδαφοβελτιωτικό των χωραφιών αντίστοιχα.